top of page

Operační program Technická pomoc 2021-2027
 

Díky finanční podpoře bude v letech 2022 - 2028 možno zajistit činnost MAS Voticko, z. s.
Podpořenými aktivitami bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činnosti MAS.

Předpokládané náklady činí 3 161 105,28 Kč. Předpokládaný příspěvek Evropské unie jsou 2 054 718,43 Kč a finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou 948 331,59 Kč. Ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu MAS Voticko, z. s..


Registrační číslo projektu je CZ.07.02.01/00/22_003/0000005.
 

Plakát projektu ke stažení najdete zde.

bottom of page