top of page

masvoticko
                 rozvíjeme se

integrovaný regionální operační program (IROP) 21+ 

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekty, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky provádí hodnocení projektů a jejich výběr ke schválení. Pracovníci Centra také dohlížejí na realizací podpořených projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

external-file_edited.jpg

budeme podporovat 
v nadcházejícím období
IROP 21+

hasiči  

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

  • pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany

  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích 

 

veřejná prostranství  

  • revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

  • vznik nových veřejných prostranství

  • revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu 

  • revitalizace a úprava se týká i nevyužívaných ploch

bottom of page