top of page

Nízkopříjmové domácnosti si mohou požádat
o finanční podporu na rychlá energetická opatření
pro majitele rodinných domů.
Oprávnění žadatelé jsou osoby pobírající starobní důchod,
nebo invalidní důchod 3. stupně.
Nebo domácnost, která v období od 12.9.2022 pobírala příspěvek na bydlení.

 

Se vším potřebným pomohou pracovníci MAS,
kteří zajistí i potvrzení na povinný 

Odborný posudek navrhovaných opatření.

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podrobné informace o možnostech energetických opatření a pravidla pro podání žádosti najdete na webových stránkách
novazelenausporam.cz/nzu-light  

NZÚ light (1).png
bottom of page