top of page
nabídka práce_sociální pracovník_02_2024 (2).png

máte zájem stát se součástí našeho týmu

Nový Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) pro programové období 2021 - 2027 navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v minulém programovém období 2014 - 2020. 
Využívá finanční prostředky z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. 

 

V návaznosti na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a po analýze potřeb území MAS Voticko
byla definována hlavní témata vedoucí k posilování aktivního začleňování a podpoře rovných příležitostí a nediskriminace. 

Důležité je aktivní zapojení a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov.   

  • Komunitní centrum Voticka

  • Posílení a koordinace sociální práce na obcích

  • Podpora sociálního bydlení

  • Spolupráce při řešení sociální problematiky v území

  • Podpora společné koncepční a strategické činnosti

  • Rozvoj komunitních projektů spojujících lidi
    s obdobnými problémy

  • Podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných osob v rodinách a sdílených či neformálních forem péče    

tvoření.jpg
bottom of page