top of page

Začátkem prosince 2023 plánujeme vyhlášení výzvu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

 

Dotace je zacílena pro podnikatele, malé a střední firmy.  

Podporovány budou projekty na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury,
dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniku a jejich konkurenceschopnost,
ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.  

Realizované projekty musí splňovat jednu ze tří následujících podmínek:  

1. Robotizace, automatizace a digitalizace 
   (nahrazení lidského úkonu – fyzické činnosti nebo rozhodnutí, digitalizace procesu vývoje výrobku, skladu, objednávek)

2. Web, eshop, cloudové služby  

3. Komunikační a identifikační infrastruktura

Povinným prvkem všech projektů je tzv. Integrace = každý projekt musí integrovat nové prvky do stávajících procesů v podniku a musí jím být zajištěny návaznosti na další výrobní či administrativní procesy.  

Veškeré náklady, na které je v rámci projektu žádáno o dotaci, nesmí vzniknout dříve, než bude podaná žádost o podporu do aplikace IS KP21+.  

Pro území MAS Voticka máme alokovaný 1 mil. Kč

  • min. výše dotace je 125 000 Kč

  • max. výše dotace je 1 000 000 Kč

Dotační podpora je stanovena na 50 % a celkové výdaje projektů proto musí být v rozmezí 250 tis. Kč – 2 mil. Kč. 

 

V případě zájmu kontaktujte Sandru Šimůnkovou tel. 723 994 959, email: sandra.simunkova@mikroregionvoticko.cz  

bottom of page