top of page

Výkonný výbor:

funkční období 14. 6. 2023 - 14. 6. 2026


       veřejný sektor

 • Obec Zvěstov, zast. Karlem Babickým, zájmová skupina města a obce

 • Město Votice, zast. Ivou Malou, zájmová skupina města a obce

 • Obec Miličín, zast. Václavem Kardou, zájmová skupina města a obce

 • Obec Ratměřice, zast. Viktorem Liškou, zájmová skupina města a obce

  soukromý sektor

 • Jan Počepický, zájmová skupina podnikatelé

 • Jiří Kříž, zájmová skupina podnikatelé

 • Rodinné centrum Oříšek z.s., zast. Annou Zamazalovou, zájmová skupina neziskové organizace

 • Tělocvičná Jednota Sokol Votice, zast. Martinem Répalem, zájmová skupina neziskové orgaizace

 • Veronika Adamová, zájmová skupina podnikatelé

Výběrová komise:

funkční období 14. 6. 2023 - 14. 6. 2026


       veřejný sektor

 • Obec Heřmaničky, zast. Jarmilou Trachtovou, zájmová skupina města a obce

 • Obec Vojkov, zast. Františkem Baťhou, zájmová skupina města a obce

  soukromý sektor

 • Tělocvičná jednota Sokol Miličín, zast. Mgr. Janou Plačkovou, zájmová skupina neziskové organizace

 • Ratměřice - NÁM SE DAŘÍ, z.s., zast. Jaroslavou Koubkovou, zájmová skupina neziskové organizace

 • Mgr. Lenka Zapletalová, zájmová skupina podnikatelé

Monitorovací a kontrolní výbor:

funkční období 14. 6. 2023 - 14. 6. 2026


       veřejný sektor

 • Obec Střezimíř, zast. Bc. Milošem Jelínkem, zájmová skupina města a obce

  soukromý sektor

 • Jezdecký klub Voleveč, z.s., zast. Ivou Jirovcovou, zájmová skupina neziskové organizace

 • Petr Votava, zájmová skupina podnikatelé

bottom of page