Aktivně pracujeme na tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027.

Součástí strategického dokumentu je nejen popis a charakteristika území, ale i zhodnocení jeho rozvojových potřeb.   

Harmonogram přípravy strategie

struktura participace.jpg