top of page

HARMONOGRAM VÝZVY:

plánovaný termín vyhlášení výzvy MAS Voticko 4. 12. 2023, od 15.00 hod.

zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) prostřednictvím datové schránky 4. 01. 2024, od 9.00 hod.

ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) 12. 02. 2024, do 20.00 hod.

PŘÍLOHY VÝZVY:

bottom of page