Menu
MAS Voticko z.s.

IROP 2021-2027


integrovaný regionální operační program (IROP) 21+

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekty, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky provádí hodnocení projektů a jejich výběr ke schválení. Pracovníci Centra také dohlížejí na realizací podpořených projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

rozvíjíme se
v nadcházejícím období
IROP 21+
budeme podporovat


hasiči

  • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
  • pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
  • vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích


veřejná prostranství

  • revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
  • vznik nových veřejných prostranství
  • revitalizaci, modernizaci a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu
  • revitalizace a úprava se týká i nevyužívaných ploch

výzvy

Víte kde dobře nakoupíte?

Podblanický koloniál

Poradíme vám, kde koupíte výpěstky a výrobky místních lidí. Vždy čerstvé, chutné a za cenu, odpovídající péči, píli a času, skrývající se v bedýnce, tašce, pytlíčku nebo pod obalem.

Podpora činnosti mas

Cílem projektu je zabezpečení dostatečných kapacit pro naplňování MAS Voticko za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Voticko pro programové období 2014–2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

financování EU