19. 3. 2021

PODĚLTE SE S NÁMI O VÁŠ NÁZOR 


Zajímá nás jak se Vám na Voticku žije a podniká, a proto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Zabere Vám to pár minut a nám pomůže zjistit co je opravdu důležité.   

prskavka.jpg

13. 1. 2021

NOVÝ ROK ZAČÍNÁME DOBROU ZPRÁVOU!


Od 12. ledna jsme tzv. standardizovanou místní akční skupinou. Znamená
to, že jsme úspěšně absolvovali kontrolu Ministerstva pro místní rozvoj
a můžeme podat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného rozvoje. A
právě tato strategie, na které začínáme pracovat, je nezbytným
předpokladem k získání financí z evropských fondů na podporu rozvoje
Voticka

masvoticko_pf.jpg
masvoticko_logo_barevne_high.png
Náves v Lažanech u Mezna, aut. Antonín Kříž

18. 11. 2020


Zapojte se do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Voticko


REGION Místní akční skupina Voticko připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro
následující programové období 2021–2027. Strategie popíše aktuální stav regionu, zanalyzuje jeho
skutečné potřeby a navrhne, jakým směrem se bude území rozvíjet. 

Ustavující schůzi MAS Voticko bylo přítomno 41 členů – zástupců samospráv, neziskových organizací, podnikatelů a aktivních občanů. Foto: Archiv MAS Voticko

19. 6. 2020


Místní akční skupina Voticko má čtyřicet jedna členů


VOTICE Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko.
Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka
z Assisi ve Voticích.

19.JPG

 

MAS Voticko vznikla jako spolek zajišťující rozvoj venkova.

Našim cílem je zlepšení kvality života a životního prostředí na venkově, kde žijeme.