010.jpg

22. 7. 2021

Podívejte se co jsme v minulém roce dělali a jaké máme plány do budoucna.

Naše aktivity od založení 17. června 2020 najdete ve Zprávě o činnosti MAS Voticko

foto 02.JPG

4. 6. 2021

MAS Voticko má strategii. Staví na postupném a koncepčním rozvoji, tradici i inovaci.

Třicet tři z osmačtyřiceti členů se v úterý 1. června zúčastnilo členské schůze Místní akční skupiny Voticko. V refektáři kláštera sv. Františka z Assisi dostali informace o činnosti MASky za uplynulý půlrok. Přijali nového člena – T. J. Sokol Votice. Především ale diskutovali nad Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Voticko (dále jen SCLLD).

008.jpg

28. 5. 2021

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Voticko je na světě! Připomínkujte ji!


Po tři čtvrtě roce příprav, monitorování terénu a setkávání se pracovních skupin je na světě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Voticko. Projednána bude na členské schůzi v úterý 1. června od 15 hodin v refektáři kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Strategii si můžete prohlédnout a připomínkovat na tomto odkazu.  

19. 3. 2021

PODĚLTE SE S NÁMI O VÁŠ NÁZOR 


Zajímá nás jak se Vám na Voticku žije a podniká, a proto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Zabere Vám to pár minut a nám pomůže zjistit co je opravdu důležité.   

prskavka.jpg

13. 1. 2021

NOVÝ ROK ZAČÍNÁME DOBROU ZPRÁVOU!


Od 12. ledna jsme tzv. standardizovanou místní akční skupinou. Znamená
to, že jsme úspěšně absolvovali kontrolu Ministerstva pro místní rozvoj
a můžeme podat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného rozvoje. A
právě tato strategie, na které začínáme pracovat, je nezbytným
předpokladem k získání financí z evropských fondů na podporu rozvoje
Voticka

masvoticko_pf.jpg
masvoticko_logo_barevne_high.png
004.jpg

18. 11. 2020


Zapojte se do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Voticko


REGION Místní akční skupina Voticko připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro
následující programové období 2021–2027. Strategie popíše aktuální stav regionu, zanalyzuje jeho
skutečné potřeby a navrhne, jakým směrem se bude území rozvíjet. 

001.jpg

19. 6. 2020


Místní akční skupina Voticko má čtyřicet jedna členů


VOTICE Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová Místní akční skupina Voticko.
Ustavující schůze se uskutečnila ve středu 17. června v klášteře sv. Františka
z Assisi ve Voticích.

002.jpg

 

MAS Voticko vznikla jako spolek zajišťující rozvoj venkova.

Našim cílem je zlepšení kvality života a životního prostředí na venkově, kde žijeme.