top of page

Jako nově vzniklá místní akční skupina, zatím nejsme podpoření k realizaci SCLLD 2021-2027 na našem území. 

V současné době máme podanou žádost o kontrolu dodržování standardů MAS a čekáme na její vyhodnocení.

bottom of page