Menu
MAS Voticko z.s.

operační program TAK

Výzva Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Dotace je zacílena pro podnikatele, malé a střední firmy.

Podporovány jsou projekty na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniku a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

Realizované projekty musí splňovat jednu ze tří následujících podmínek:

  1. Robotizace, automatizace a digitalizace  (nahrazení lidského úkonu – fyzické činnosti nebo rozhodnutí, digitalizace procesu vývoje výrobku, skladu, objednávek)
  2. Web, eshop, cloudové služby
  3. Komunikační a identifikační infrastruktura

Povinným prvkem všech projektů je tzv. Integrace = každý projekt musí integrovat nové prvky do stávajících procesů v podniku a musí jím být zajištěny návaznosti na další výrobní či administrativní procesy.

Veškeré náklady, na které je v rámci projektu žádáno o dotaci, nesmí vzniknout dříve, než bude podaná žádost o podporu do aplikace IS KP21+.

Pro území MAS Voticka máme alokovaný 1 mil. Kč

  • min. výše dotace je 125 000 Kč
  • max. výše dotace je 1 000 000 Kč

Dotační podpora je stanovena na 50 % a celkové výdaje projektů proto musí být v rozmezí 250 tis. Kč – 2 mil. Kč.

V případě zájmu kontaktujte Sandru Šimůnkovou
tel. 723 994 959, email: sandra.simunkova@mikroregionvoticko.cz

výzvy

Víte kde dobře nakoupíte?

Podblanický koloniál

Poradíme vám, kde koupíte výpěstky a výrobky místních lidí. Vždy čerstvé, chutné a za cenu, odpovídající péči, píli a času, skrývající se v bedýnce, tašce, pytlíčku nebo pod obalem.

Podpora činnosti mas

Cílem projektu je zabezpečení dostatečných kapacit pro naplňování MAS Voticko za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Voticko pro programové období 2014–2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

financování EU