Menu
MAS Voticko z.s.

operační program zaměstnanost +


Nový Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) pro programové období 2021–2027 navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v minulém programovém období 2014–2020.
Využívá finanční prostředky z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.

komunita

V návaznosti na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a po analýze potřeb území MAS Voticko byla definována hlavní témata vedoucí k posilování aktivního začleňování a podpoře rovných příležitostí a nediskriminace. Důležité je aktivní zapojení a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov.

  • Komunitní centrum Voticka
  • Posílení a koordinace sociální práce na obcích
  • Podpora sociálního bydlení
  • Spolupráce při řešení sociální problematiky v území
  • Podpora společné koncepční a strategické činnosti
  • Rozvoj komunitních projektů spojujících lidi s obdobnými problémy
  • Podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných osob v rodinách a sdílených či neformálních forem péče

tvoření

tvorba

startup

ruce

výzvy

Víte kde dobře nakoupíte?

Podblanický koloniál

Poradíme vám, kde koupíte výpěstky a výrobky místních lidí. Vždy čerstvé, chutné a za cenu, odpovídající péči, píli a času, skrývající se v bedýnce, tašce, pytlíčku nebo pod obalem.

Podpora činnosti mas

Cílem projektu je zabezpečení dostatečných kapacit pro naplňování MAS Voticko za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Voticko pro programové období 2014–2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

financování EU